Jednolita stawka podatku dochodowego od osób fizycznych jest możliwa do zastosowania wyłącznie w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Odprowadzają oni do Urzędu Skarbowego podatek liniowy. Jaki formularz Czytaj więcej...