Warning: Declaration of mts_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/point/functions.php on line 79
Rozliczenia PITy 2014 w formie e-Deklaracji podatkowej na druku PIT-36 | e-deklaracje.edu.pl

Rozliczenia PITy 2014 w formie e-Deklaracji podatkowej na druku PIT-36

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, rozliczają się z fiskusem na drukach PIT-36. Mogą rozliczyć się również w formie e-Deklaracji podatkowej, unikając konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Skarbowym.

Przedsiębiorcy przy rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składają na tym samym druku CEIDG-1 deklarację, w jaki sposób chcą w najbliższej przyszłości opodatkowywać swoje dochody lub przychody wypracowane z działalności firmy. Mają do wyboru opodatkowanie według skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Często opodatkowują się skalą podatkową, bowiem rozliczenia Pity 2014 składane w związku z takim opodatkowaniem mogą być dokonywane na preferencyjnych zasadach, z zastosowaniem licznych ulg i preferencji podatkowych. Jeśli rzeczywiście przedsiębiorca opodatkowuje dochody według skali podatkowej, na zasadach ogólnych, zeznanie PIT roczne składa na druku PIT-36. Takie zeznanie podatkowe może być złożone przez podatnika osobiście w Urzędzie Skarbowym, albo przez Internet. E-Deklaracja podatkowa PIT-36 będzie rozliczana na dokładnie takich samych zasadach jak i inne rozliczenia PIT-36 w formie tradycyjnej, papierowej. Kto wypełnia PIT-36 i w jaki sposób?

 

Kto wypełnia PIT-36?

 

Zeznanie PIT roczne na druku PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągali dochody bez pośrednictwa podatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%. Oznacza to, że takie rozliczenia Pity 2014 z poprzedniego roku podatkowego złożą w Urzędach Skarbowych w całej Polsce podatnicy, którzy samodzielnie opłacali od swoich dochodów zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przeważającej mierze będą to osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Niemniej, PIT036 będzie niezbędny do wypełnienia także przez rodziców, którzy rozliczają dochody małoletnich dzieci na własnym druku podatkowym. Nawet jeśli formalnie powinni oni wypełnić Pity na drukach PIT-37, w takiej sytuacji wypełnią zeznanie podatkowe PIT-36, uwzględniając w nim również swoje dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia 26 lipca 1991 roku, deklaracje PIT-36 składają w Urzędzie Skarbowym podatnicy, którzy:

  • prowadzili najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierając inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  • korzystają z kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej,
  • są obowiązani do dokonania doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego,
  • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • sprzedali nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 2007-2008,
  • osiągający dochody za granicą lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej,
  • posiadający źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Tryb rozliczenia

PIT-36 może być złożony jako e-Deklaracja podatkowa, albo wydrukowany lub wypełniony na papierowym druku podatkowym i złożony osobiście albo listownie do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, Urzędu Skarbowego. Takie zeznania roczne muszą trafić w ręce fiskusa do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, a podstawą opodatkowania dla PIT-36 jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *