Warning: Declaration of mts_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/point/functions.php on line 79
Którzy podatnicy nie złożą PIT-ów przez Internet? | e-deklaracje.edu.pl

Którzy podatnicy nie złożą PIT-ów przez Internet?

Możliwość składania rozliczeń rocznych w trybie online, bez konieczności wychodzenia ze swojego domu, pozwala na szybkie i skuteczne wywiązanie się ze swojego obowiązku wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Którzy podatnicy nie będą mogli składać swoich rozliczeń Pity przez Internet?

Polscy rezydenci podatkowi, na których nakładany jest obowiązek rozliczenia z fiskusem swoich dochodów lub przychodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, muszą złożyć w terminie rozliczenia swoje deklaracje podatkowe. Podatnicy mogą je generalnie dostarczyć do właściwego względem miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Urzędu Skarbowego na trzy sposoby: przez internet, osobiście lub pocztą, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jakie Pity przez Internet mogą być obecnie składane bez fizycznej postaci druku podatkowego? Dla kogo nie będą one zaś w ogóle przeznaczone?

Kto może rozliczać się przez Internet?

W rozliczeniach za rok 2013, składanych do 30 kwietnia 2014 roku, według danych z Urzędów Skarbowych w Polsce, ponad 4 mln podatników złożyło swoje Pity przez internet. Świadczy to o tym, że takie rozliczenia podatkowe są coraz bardziej popularne w Polsce. Rozliczenie online pozwala na zaoszczędzenie czasu, a podatnik rozlicza się skutecznie z fiskusem.

Zdecydowana większość podatników zobowiązanych do rozliczenia się z fiskusem ze swoich dochodów lub przychodów opodatkowywanych podatkiem dochodowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ma możliwość składania swoich rozliczeń Pity przez internet. Nie musi więc tracić swojego cennego czasu i udawać się do swojego Urzędu Skarbowego albo na pocztę celem złożenia bądź wysłania papierowego formularza podatkowego, wypełnionego zgodnie z rzeczywistym stanem swoich finansów.

Ograniczenia formalne już nie obowiązują

Jeszcze kilka lat temu Pity online nie były zbyt popularne w Polsce z uwagi na fakt, że podatnik, aby złożyć rozliczenie przez Internet musiał posłużyć się podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym. Problem w tym, że wyrobienie podpisu elektronicznego pociągało za sobą dodatkowe koszty, ponoszone przez podatnika. Dziś podpis elektroniczny w ogóle nie jest potrzebny, ponieważ weryfikacja tożsamości podatnika przeprowadzana jest na podstawie podanej przez niego w e-deklaracji kwoty przychodu z ostatniej deklaracji podatkowej. Jeśli podatnik jej nie zna, nie będzie mógł w taki sposób rozliczyć się z fiskusem. Będzie mógł sporządzić deklarację podatkową w programie komputerowym, a następnie wydrukować ją i podpisać własnoręcznie oraz dostarczyć w najwygodniejszy dla siebie sposób do Urzędu Skarbowego.

Jakie formularze można złożyć przez Internet?

Większość druków podatkowych składanych w celu rozliczenia się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych może być składana w trybie online. Obecnie jako e-deklarację podatkową można złożyć druki:

 • PIT-16A dla karty podatkowej,

 • PIT-28 dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 • PIT-37 dla skali podatkowej, przy pozyskiwaniu dochodów za pośrednictwem płatnika,

 • PIT-36 dla skali podatkowej, przy pozyskiwaniu dochodów bez pośrednictwa płatnika,

 • PIT-36L dla podatku liniowego,

 • PIT-38 dla dochodów kapitałowych,

 • PIT-39 dla dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Oznacza to, że Pity przez Internet złożą osoby, które są opodatkowane:

 • na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%, bez względu na to, czy pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika czy bez tego pośrednictwa,

 • podatkiem liniowym, w wysokości 19 proc.,

 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zarówno z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak i uzyskiwania przychodów z tytułu najmu prywatnego, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze,

 • kartą podatkową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *