Warning: Declaration of mts_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /wp-content/themes/point/functions.php on line 79
Czy umieszczenie elektronicznego podpisu na deklaracji PIT to konieczność przy rozliczeniu przez internet? | e-deklaracje.edu.pl

Czy umieszczenie elektronicznego podpisu na deklaracji PIT to konieczność przy rozliczeniu przez internet?

Podatnik może dostarczyć swoje roczne rozliczenie podatkowe do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego osobiście, wysłać je listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub rozliczyć się w trybie online. Czy w tym ostatnim przypadku konieczne będzie posłużenie się elektronicznym podpisem?

Elektroniczne deklaracje podatkowe cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich podatników. Dzięki nim można wygodnie rozliczyć się z fiskusem bez konieczności odwiedzania osobiście Urzędu Skarbowego. Deklaracja PIT przez Internet może być wypełniona, a następnie wysłana do fiskusa w trybie zdalnym, bez wychodzenia z domu. Czy jednak podatnik jest zobowiązany umieścić na niej swój elektroniczny podpis, aby uwiarygodnić swoją tożsamość? W jaki sposób twórcy systemu e-deklaracji podatkowych rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych mają zweryfikować swoją tożsamość w toku wysyłki PIT przez Internet?

Popularność PIT-ów przez Internet

Deklaracja PIT przez Internet może zostać złożona przez większość podatników w Polsce, niezależnie od tego, z jakiej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych korzystają. Popularność edeklaracji podatkowej odzwierciedlają statystyki z 2014 roku, kiedy to ponad 4 mln podatników posłużyło się e-deklaracją podatkową, aby rozliczyć się z fiskusem ze swoich przychodów lub dochodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym. Zwiększona popularność deklaracji PIT przez Internet najpewniej wynika z tego, że uproszczono zasady weryfikowania tożsamości podatników, którzy chcą się nią posłużyć. Podpis elektroniczny w zdecydowanej większości przypadków nie jest potrzebny.

Jeszcze kilka lat temu Urzędy Skarbowe także pozwalały na składanie PIT przez Internet, ale jednocześnie wymagały, aby w miejsce własnoręcznego podpisu podatnika wpisać podpis elektroniczny. Dlatego też podatnik chcący w ten sposób rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych musiał być w posiadaniu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem. Wyrobienie podpisu pociągało za sobą dodatkowe koszty – kilkaset złotych na rok, a certyfikat trzeba było odnawiać, dlatego mało który podatnik, a zwłaszcza osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, decydował się na takie rozwiązanie. Deklaracja PIT przez Internet była składana więc wyłącznie przez przedsiębiorców czy osób z jakiegoś względu zmuszonych do wyrobienia podpisu elektronicznego. Obecnie nie ma już takiego problemu, bowiem podpis elektroniczny nie jest wymagany, co nie oznacza, że fiskus nie dokonuje weryfikacji tożsamości podatnika.

Jak weryfikowana jest tożsamość podatnika?

Skuteczne złożenie deklaracji PIT w trybie online nie wymaga posłużenia się w chwili obecnej podpisem elektronicznym. Fiskus weryfikuje tożsamość osoby składającej przez internet roczne rozliczenie podatkowe poprzez żądanie podania w odpowiednim polu poprawnej kwoty przychodu z ubiegłorocznego zeznania podatkowego. Jeśli nie będzie ona zgodna, nie będzie możliwości złożenia deklaracji PIT przez internet bez podpisu. Podatnikowi nie będzie pozostawało nic innego, jak posłużyć się deklaracją podatkową roczną w formie tradycyjnego druku papierowego, który musi zostać opatrzony odręcznym podpisem podatnika.

Gdy kwota będzie się zgadzała, deklaracja PIT przez internet zostanie złożona poprawnie, a na potwierdzenie tego faktu do podatnika zostanie przesłany dokument elektroniczny UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Jeśli organy skarbowe kiedykolwiek miałyby wątpliwości, czy podatnik wywiązał się z obowiązku podatkowego wobec fiskusa, dokument elektroniczny UPO będzie wystarczającym potwierdzeniem dopełnienia obowiązków formalnych przez podatnika.

Jakie deklaracje można składać przez Internet?

Przez Internet można obecnie składać większość deklaracji podatkowych rocznych, bez podpisu odręcznego lub podpisu elektronicznego. Wśród deklaracji podatkowych, które złożymy przez Internet wymienia się formularze:

  • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,

  • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,

  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

  • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,

  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,

  • PIT-19A przeznaczony na rozliczenie osób duchownych,

  • PIT-40 przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika,

  • PIT-40A przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,

  • PIT-38 przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,

  • PIT-39 przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *